BG Service Center

BG-Huol­to­pal­ve­lut

Enna­koi­vaa huol­toa auto­si parhaaksi

Kulut­taa­ko auto­si nor­maa­lia enem­män öljyä?

Onko auto­si polt­toai­neen­ku­lu­tus noussut?

Haluat­ko vaih­teis­to­si toi­mi­vat sulavasti?

Nyky­ai­kai­set autot poh­joi­sis­sa ilmas­to-olo­suh­teis­sa vaa­ti­vat eri­tyis­tä huo­len­pi­toa ja kun­nos­sa­pi­to­huol­to­ja. Se onnis­tuu par­hai­ten BG-huol­to­pal­ve­lui­den avulla.

BG-tuot­teil­la teh­tä­vien huol­to­pal­ve­lui­den avul­la ajo­neu­vo­jen tek­niik­ka kes­tää pidem­pään ilman kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä. Huol­to­pal­ve­lui­hin sisäl­ty­vät kaik­ki ajo­neu­vo­jen nes­te­jär­jes­tel­mät. Nämä lisää­vät ajo­neu­vo­jen tehok­kuut­ta, talou­del­li­suut­ta, luo­tet­ta­vuut­ta sekä ympäristöystävällisyyttä.

BG-huol­to­pal­ve­lut yllä­pi­tä­vät ja paran­ta­vat ajo­neu­vo­jen talou­del­li­suut­ta, suo­ri­tus­ky­kyä sekä ympäristöystävällisyyttä!