Om oss och vår service

Backfälts bildemonteringsenhet grundades år 1989 för att betjäna den egna verkstaden.
År 1998 togs steget fullt ut och en omfattande försäljning av nya och begagnade bildelar startades.
Som huvudprodukt valdes Volvo-personbilsdelar.
Idag arbetar 4 personer inom demontering och försäljning

Vi har till dags dato demonterar tusentals personbilar varav märkesfördelningen är 80/20 Volvo/andra märken
Huvudparten av våra demonteringsobjekt kommer från utlandet, så bilarna och delarna är oftast rostfria.

Vi är Finlands bilåtervinnings officiella mottagningsplats. Du kan läsa mera på Finlands bilåtervinnings webbplats

Vårt marknadsområde är hela Finland och även en del på export. Som transpörter använder vi oftast Matkahuolto, Itella och Kiitolinja

Ta kontakt, vi betjänar gärna dig!

Backfälts Bildemontering
Skaftgränd 1, 68410 Nedervetil
Tel 040-7332 493 och 040-769 4493
E-mail:info@backfalt.fiSök från vårt lager!