Takuu ja palautukset

Ota aina yhteys myy­jään sopiak­se­si palautuksestasi!

Sinul­la on 14 päi­vän palau­tus- ja vaih­to-oikeus. Palaut­ta­ma­si tuo­te tai vaih­det­ta­vak­si tuo­tu tuo­te pitää luon­nol­li­ses­ti olla käyt­tä­mä­tön ja alku­pe­räis­pak­kauk­seen pakattu.

Palau­ta aina lähe­te tai kuit­ti sekä doku­men­ti mis­tä ilme­nee palau­tuk­sen syy. Nämä doku­men­tit on aina lii­tet­tä­vä palau­tet­ta­van tai rekla­moi­ta­van osan mukaan, jot­ta osaam­me koh­den­taa palau­tuk­sen oike­aan tilaukseen.

Emme lunas­ta jäl­ki­vaa­ti­muk­se­na lähe­tet­ty­jä paket­te­ja. Lii­tä palau­tuk­se­si mukaan oma tili­nu­me­ro ja yhteys­tie­dot jot­ta voim­me hyvit­tää palautuksen.

Backfäl­tin Autopurkaamo 

Var­si­ku­ja 1
68410 ALAVETELI
040 7332 493040 7694 493
purkaamo@backfalt.fi
Ma — Pe: 08:00–16:45