Backfäl­tin Automyynti

Noin 30 vuo­den aika­na olem­me tuo­neet maa­han yli 250 autoa USA:sta ja Ruot­sis­ta. Ennen myyn­tiä kaik­ki autot käy­dään perus­teel­li­ses­ti läpi; teh­dään tar­peel­li­set kor­jauk­set sekä fiksaukset.