ALLIS-CHALMERS

Myyty


Täs­tä hie­no Allis vail­la uut­ta kotia.

Enti­söi­ty noin 15 vuot­ta sit­ten ja sen jäl­keen ollut sisäl­lä kui­vas­sa tallissa.

Säh­köt uusit­tu, kaik­ki toi­mii ja käy hyvin.

Uudet ren­kaat.