CHEVROLET CAMARO -71/77

Myyty


Nyt hie­man eri­ko­sem­pi Camaro.

Eli vm 1977 ja vaih­det­tu koko keu­la ja perä vas­ta­maan 1971 Camaro.

Tul­lut 1979 muut­toau­to­na Ruotsista.

1989 aloi­tet­tu projekti.

2019 kat­sas­tet­tu 30 vuo­den kes­tä­neen pro­jek­tin jälkeen.

Eli ei ole ollut kovin mon­ta vuot­ta liikenteessä…

Auto on TÄYSIN läpi­käy­ty ja työn jäl­ki on 100%

Moot­to­ri täy­sin uudes­taan raken­net­tu uusil­la osilla.

Uusi Edel­brock 600 kaasari

Edel­brock E‑Street Alukannet

4‑pulttinen loh­ko

Edel­brock Air Rpm imusarja

TWR Män­nät

Comp Cams 289/289 nokka

TWR High volu­me ö‑pumppu.

Kaik­ki pai­kat ARP pulteilla.

MSD 6AL Sytytys

MSD Pro Bil­let Jakaa­ja 8mm MSD Johdot

Nort­hern Alujäähdytin

Bil­let hih­na­pyö­rät / moniurahihna

Par­tiot pit­kät pel­ti­sar­jat pääl­lys­tet­ty termonauhalla.

löy­tyy iso nip­pu kuit­te­ja ja doku­ment­te­ja mukaan…

Pen­ki­tet­ty 385hp / 545Nm 750 Hol­ley kaasarilla

Vaih­teis­to TH 350 myös koko­naan läpi­käy­ty ja vah­vis­tet­tu kes­tä­mään 600hv.

Perä GM 10pulttinen 3.77 lukol­la. Richmond.

Sisus­ta uusi, pen­kit, lat­tia­mat­to, mittarit,turvavyöt, äänie­ris­tet­ty ym ym…

Alus­tas­sa myös kaik­ki uut­ta… eli jouset, iskarit,puslat, polt­toai­ne­tank­ki, Polt­toai­ne­lin­jat, Mar­te­lius 2.5″ put­kis­to ym ym…

Eli pro­jek­ti aloi­tet­tu jo 1989 korin osal­ta, nyt vii­mei­nen omis­ta­ja saat­ta­nut 2019 lop­puun ja myös raken­ta­nut tekniikka.

EI ole sääs­tet­ty missään…

Tämän kun­tois­ta Cama­roa tulee har­voin vastaan.

Ja joka ker­ta kun kat­soo vähän tar­kem­min niin tulee väki­sin hymy naa­maan : ) EI ole men­ty siel­lä mis­sä aita on matalin…

Kori hiot­tu pel­ti­puh­taak­si ja maa­lat­tu noin 30 vuot­ta sit­ten mut­ta vie­lä näyttelykunnossa.

Vir­heet­tö­mät Ame­rican racing Alu­van­teet hyvil­lä renkailla.

Eli jos Arvos­tat hyvää työn jäl­kiä ja etsit 1970 luvun Cama­roa kan­nat­taa tul­la käymään!

Kysy myös rahoi­tus­mah­dol­li­suu­det ja tar­vit­taees­sa kotiinkuljetus.

Seu­raa­va kat­sas­tus 09–2024

What­sapp video saatavilla.

Ter­ve­tu­loa Alaveteliin!

Soi­ta ja sovi näyt­tö, myös vii­kon­lo­put ja illat käy.

044–5522158 Tho­mas

040–8234100 Mår­ten