CHEVROLET CAMARO SS

41700e


Nyt on Cama­ro sinul­le joka haluat vain parasta…

Täl­lä saa naa­pu­rit kateelliseksi 🙂

Eli TÄYSIN vir­hee­tön yksi­lö joka on paran­nel­tu ja lai­tet­tu 100% näyttelykuntoon!

Kori on TÄYSIN läpi­käy­ty, eli joka iki­nen pie­ni vir­he pois­tet­tu ja maa­lat­tu ne koh­dat joka oli vain 99%.

Sen jäl­keen vie­lä vesi­hiot­tu ja kiil­loi­tet­tu monen kertaan…

pus­ku­rit, lasit, valot ym ollut irti ja teh­ty kunnolla.

myös kaik­ki mer­kit, valot, lis­tat on kiilloitettu.

Kone­huo­ne myös läpi­käy­ty ja kiil­loi­tet­tu (kuvat tulossa)

Jar­rusa­tu­lat puhal­let­tu ja maa­lat­tu uusil­la tekstilla.

Koko sisus­ta puret­tu ja pes­ty. Käsi­tel­ty nahan hoi­toai­neel­la alan ammat­ti­lai­sel­la, kuin uusi…

Sit­ten tekniikkaan:

Eli…

Enti­nen omis­ta­ja Jen­keis­sä on teh­nyt “vähän” paran­nuk­sia voi­man­siir­toon / alus­taan. Hän työs­ken­te­lee GM kor­jaa­mol­la ja on siel­lä työn ohees­sa raken­ta­nut mie­lei­sen Cama­ro itsellesi.

Alhal­la hänen oma teksi.

Teh­ty kes­tä­mään ja noin 600hv. 527hv takapyörillä.

Info raken­ta­jal­ta:

Its got a sta­ge 3 Texas speed cam. I dont reme­ber the specs but it chops like crazy.

Has 1 7/8s inch slp lint tube hea­ders, LS7 lifters.

Dod dele­te or ls3 conversion.

Upp­gra­ded val­ve train, just eve­ryt­hing to make the car reliable.

It has a yank 3600 tor­gue converter.

3:91 gears in the rear end off a 1LE, the trans is just abouth brand new i think i put like 15k miles on it. (nyt noin 30tkm)

I for­get what kind of springs i had but its lowe­red obvious­ly and the exhaust is an slp 3 inch cat back with a reso­na­tor dele­te 527 hp to the wheels!

Autoon myös kah­det avai­met ja moot­to­rin etä käyn­nis­tys avaimesta.

Ros­te­ri pako­put­ki / äänen­vai­men­nin kiilloitettu.

Auto Por­voos­sa asiak­kaan tallissa.

mukaan myös autol­le teh­ty suojapeite.

Auto pys­tyy käy­dä kat­so­mas­sa Por­voos­sa asiak­kaan luo­na ja mei­dän kaut­ta onnis­tuu Rahoi­tus ja kul­je­tus tarvittaessa.

Myyn­nis­sä uusien pro­jek­tin alta pois.