CHEVROLET ELCAMINO -67

Myyty


Täs­tä hie­no käyttöauto!

Täl­lä ker­keät vaik­ka olet vähän myöhässä 🙂

Eli ‑67 El Cami­no 454 iso­loh­kol­la ja automaattilaatikolla.

Todel­la vään­tä­vä kone!

Seu­raa­va kat­sas­tus: 29.07.2024

Kori ihan hyväs­sä käyt­tö­kun­nos­sa, jotain pie­niä käy­tön­jäl­kiä löy­tyy mut­ta ei ruostetta.

Hyvät ren­kaat.

Fuelcell lavan alla ja akku myös siir­ret­ty taakse.

Hyvä jääh­dy­tin niin ei käy kuu­ma­na edes Cruisingilla

Radio ei löy­dy eikä tulee.

Hie­not nah­ka (yllät­tä­vän muka­vat) kuppipenkit.

Tule käy­mään Ala­ve­te­liin koeajolle.

Rahoi­tus onnis­tuu ja tar­vit­taes­sa myös kotiin­kul­je­tus ympä­ri Suomen.