CHEVROLET PICKUP SILVERRADO-82

Myyty


Täs­tä hie­nos­ti ( aikaa ja rahaa sääs­tä­mät­tä) raken­net­tu C10!

Har­vi­nai­nen lyhyt malli.

Maa­li­pin­ta virheetön!

Uudet pus­ku­rit.

Tek­niik­ka LT1 5,7 V8 ja 4L60E laatikko.

Accuair E‑level ilma­jousi­tus jär­jes­tel­mä, Slam Special­ties pus­sit, kompres­so­ri ja säi­liö lavan alla.

Perä Eaton Det­roit locker.

Kaik­ki muu­tok­set otteessa.

Auto on täy­sin läpi­käy­ty. Kori kuin uusi, uudet loka­suo­jat ja lava.

Run­ko ja poh­ja puhal­let­tu ja maa­lat­tu epoksilla.

Etu­pääs­sä drop­pi olkaak­se­lit ja uudet levyjarrut.

20″ alu­van­teet hyvil­lä renkailla.

Sisus­ta myös täy­sin oma tekoa.

Koko ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mä / läm­mi­tys­lai­te siir­ret­ty Cadil­lacis­tä ja toi­mii hienosti.

Penk­ki uudem­mas­ta Sil­ve­ra­dos­ta ja ver­hoil­tu kei­no­na­hal­la ja ruu­tu­ku­vio kankaalla.

Myös ovet ja koje­lau­ta ver­hoil­tu.( kat­so kuvat)

Auto­me­ter Bei­ge mittaristo

Pop­pi­veh­keet löytyy.

Käsin teh­ty puu­osat… ym ym…

Sisä­ka­tos­sa maa­lat­tu muo­to­ku­va June Car­ter Cash:istä

niin hytis­sä ei saa soit­taa muu­ta kuin kun­non van­ha Count­ry musiikkia 🙂

Tämä myyn­nis­sä asiak­kaan lukuun niin ei vaihtoa.

Ter­ve­tu­loa koeajolle.