FORD CROWN VIKTORIA

Myyty

Täs­tä Ford mie­hil­le ja nai­sil­le tilai­suus hank­kia aito “Cro­me Vic” Top of the Line Crown Vic­to­ria. Eli kes­ken jää­nyt pro­jek­ti mut­ta kaik­ki osat löy­tyy. –Asiak­kaan lukuun myyn­nis­sä– Alku­pe­räi­nen 272 Y‑block V8 / aut. Texas auto joka on tuo­tu Englan­nin kaut­ta Ruot­siin ja siel­tä omis­ta­ja tuo­nut suo­meen 2013. Kori­työt teh­ty! Eli auto hiot­tu kaut­tal­taan pel­ti­puh­taak­si ja kaik­ki ruos­te­koh­dat kor­jat­tu, molem­mat hel­mat vaih­det­tu ja oven poh­jat kor­jat­tu, taka­luu­kun poh­ja vaih­det­tu ym ym… Kori nyt takai­sin run­gon pääl­le ja poh­ja­maa­lat­tu. Run­ko on val­mis, hiek­ka­pu­hal­let­tu ja maa­lat­tu ja moot­to­ri läpi­käy­ty ja käyn­nis­tet­ty. Eli seu­raa­vak­si maa­la­ril­le… Pen­kit ja oven ver­hoi­lut hyvät. Sisä­ka­ton leveä kro­mi­lis­ta on hyvä­kun­toi­nen, sisä­ka­ton ver­hoi­lu jou­tuu vaih­taa. Kaik­ki lasit ehjät ja hyvä­kun­toi­sia. Pus­ku­rit ja muu kro­mit on myös hyvät. Eli jos haluat täs­tä jat­kaa ja raken­taa hie­no Top of the line ‑55 Ford niin nyt on hyvä mah­dol­li­suus. Näi­tä har­voin myyn­nis­sä ja Suo­mes­sa (vii­mei­sen tie­don mukaan) 3 rekis­te­ris­sä… Hin­ta­pyyn­tö on 25000€ mut­ta tosios­ta­ja soi­taa ja tule pai­kan­pääl­le tin­ki­mään. Auto Pie­tar­saa­res­sa Rul­laa­va mut­ta ei ajo­kun­toi­nen. Soit­taa­mal­la lisä­tie­toa. Auto siis myyn­nis­sä asiak­kaan lukuun niin ei vaihtoa.