FORD MUSTANG-67

Myyty


Täs­tä hie­no Museo­re­kis­te­röi­ty Mustang.

Täy­sin alkuperäinen.

Pari park­ki­paik­ka lom­mo koris­sa muu­ten kuin uusi, EI ruostetta.

Hyvät pus­ku­rit ja muu kro­mit myös hyvä.

Sisus­ta ehjä.

Moot­to­ri täy­sin kun­nos­tet­tu, 200cid 3,3l 6‑syl.

Kaik­ki toi­mii kuin pitää.

Seu­raa­va kat­sas­tus: 08–2025

Ter­ve­tu­loa koeajolle.

Rahoi­tus onnis­tuu ja kotiin­kul­je­tus tarvittaessa.