Ford Mustang

Myyty

Vuo­si­mal­li 1967 Moot­to­ri 4.7 l, Ben­sii­ni Mit­ta­ri­lu­ke­ma Ei ilmoi­tet­tu Veto­ta­pa Taka­ve­to Sijain­ti kruu­nu­pyy, Poh­jan­maa Vaih­teis­to Automaatti