MERCURY CUSTOM

Myyty

Hers­tin Tim­pan kus­to­moi­ma 90-luvun alus­sa, jon­ka jäl­keen siir­tyi Wal­le­niuk­sen Rogil­le. Rogil­la oli 20-vuot­ta, myi Ruot­siin, jos­sa oli vain vuo­den, kun Romp­pai­nen haki sen taka­sin suo­meen yli 7vuotta sit­ten. Eli ei mikään kier­to­pal­kin­to 3 omis­ta­jaa vii­mei­sen 30-vuo­den aika­na. Teh­ty 4 ovi­ses­ta tol­pas­ta 2 ovi­sek­si HT:ksi, taka­sii­piä hie­man jat­ket­tu ja 54 mercu­ryn taka­va­lot, etu­va­lot upo­tet­tu ja kone­pel­lin reu­nat pyö­ris­tet­ty. Pro­jek­ti­ku­vat löy­tyy Tim­pan ajoil­ta, läh­tö­koh­ta ei ollut mikään met­sä­löy­tö, vaan mr rekis­te­ris­sä ole­va. Jut­tu chop­pak­ses­ta löy­tyy muis­taak­se­ni V8 1/96. Kone (305) on koko­naan rem­pat­tu Rogin toi­mes­ta ja laa­tik­ko käy­ty läpi. Rogi on töis­sä hesan Us-Part­sis­sa, on lyö­nyt kiin­ni uut­ta osaa todel­la pal­jon. Kone­huo­ne siis­ti, laa­tik­ko th350. Alus­ta ork­kis, edes­sä drop­pio­lat ja taka­na leh­ti­jouset. Pako­put­ket menee run­gon sisäl­lä, näyt­tää mata­lal­ta, mut­ta ei ota mis­sään koro­tuk­sis­sa ym. kiin­ni. Pen­kit ja ovi­pah­vit har­maa­ta tuck´n´roll nah­kaa, kat­to­ver­hoi­lu­na mus­ta kar­va, koje­tau­lu ork­kis, pin­strai­pat­tu, mit­ta­rit uusit­tu. Pyyh­ki­jät löy­tyy ja toi­mi­vat. Kat­to kor­jat­tu muu­ta­ma vuo­si sit­ten, Lun­ta­mon Jus­si teki, hiot­tu pel­lil­le, vaih­det­tu osa pel­leis­tä ja teh­ty koko­naan tinal­la. Katos­sa erit­täin näyt­tä­vä vih­reä fla­ke­maa­li, myös kul­tais­ta pit­si­ku­vioo ja straip­pe­ja, lak­kaa 7 ker­ros­ta. Kori käy­ty läpi 2‑vuotta sit­ten tal­vel­la ja maa­lat­tu puo­li­him­meel­le mus­tal­la (kuvat löy­tyy ), taka­luu­kun ja kone­pel­lin strai­pit by TiN. Run­ko ja poh­ja täy­sin ruos­tee­ton, ei pel­ti­töi­tä tie­dos­sa. Parit pokaa­lit näyt­te­lys­tä tul­lut romp­pai­sen aika­na ja esi­tel­ty v‑8:ssa. Pal­jon jäi var­maan ker­to­mat­ta. Joka kevät olen kat­sas­ta­nut aja­mal­la suo­raan tal­lis­ta lei­mal­le, kos­kaan ei ole reis­suis­sa ilmen­nyt mitään ongel­mia, var­ma­toi­mi­nen. Alla uudet Fires­to­nen mil­jo­nää­ri­val­ko­si­vut sekä Cadi­lacin sombre­ro­kap­se­lit. Taka­kont­ti ver­hoil­tu vii­me tal­ve­na, har­maa tuck´n´roll keinonahka.