MINI 1000 1974

Myyty


Täs­tä hie­no Mini seuraavalle.

Täy­sin enti­söi­ty noin 20 vuot­ta sitten.

Ei pal­jon mitään ajet­tu sen jäl­keen. Seis­syt auto­museos­sa 2004–2022.

Nyt herä­tel­ty hen­kiin ja kat­sa­tet­tu. Vii­mek­si kats­a­set­tu 2004!

Erit­täin hie­nos­ti onnis­tu­nut maa­laus ja kori­työt teh­ty huolella.

Alus­tas­sa kaik­ki uut­ta! Kel­kat, jar­rut, puslat,iskarit ym ym…

Uusi sisus­ta ja kaik­ki kro­mit ja lis­tat myös uudet.

Taka­luuk­ku ver­hoil­tu ja siisti.

Kone­huo­ne alku­pe­räi­nen ilman­put­sa­ri lukuunottamatta.

Moot­to­ri myös täy­sin laitettu.

Uusi jääh­dy­tin ja kaik­ki let­kut ym…

Uudet ren­kaat ja vanteet.

Taka­luu­kus­sa joku vah­vis­tin ja bas­so niin voi jopa vähän kuun­nel­la tans­si­musik­kia mat­kal­la jäätelökioskille.

His­to­ria tiedossa.

Seis­syt mei­dän hal­lis­sa 1989–>2002 ja sen jäl­keen aloi­tet­tu entisöinti.

Eli ei kovi mon­ta vuot­ta ollut liikenteessä…

Ter­ve­tu­loa koeajolle!

Rahoi­tus onnis­tuu ja kysy myös video whatsappiin.