PONTIAC BONNEVILLE 2DHT

Myyty


Jos olet aina miet­ti­nyt mil­tä tun­tuu ajaa uudel­la 1966 Pon­tiacil­la kan­nat­taa tul­la koeajolle…

Upeas­sa kun­nos­sa ole­va yksi­lö, tuo­tu jen­keis­tä 2022 ja nyt museo­kat­sas­tet­tu ja val­mii­na uusiin seikkailuihin.

Kaik­ki toi­mii kuin pitää ja on erit­täin hyvä­kun­toi­nen ja “tii­vis” tun­tui­nen auto.

Sisus­ta alku­pe­räi­nen ja moit­teet­to­mas­sa kun­nos­sa, ainoas­taan koje­lau­dan pääl­li­nen halki.

Kaa­sa­ri vaih­det­tu uudem­paan muu­ten täy­sin alku­pe­räi­nen tekniikka.

Alku­pe­räi­nen ilman­suo­da­tin mukaan.

Käy hyvin ja vaih­taa pehmeästi.

Koris­sa muu­ta­ma naar­mu joka on kor­jat­tu jos­kus, maa­li­pin­ta van­ha mut­ta hyvin teh­ty ja saa vie­lä päät kään­ty­mään Crui­sing illalla.

Kaik­ki kro­mit on kuin suo­raan tehtaalta.

Eli jos Iso­ko­ri­nen Pon­tiac kiin­nos­taa kan­nat­taa tul­la Alaveteliin.

Tämän kun­toi­sia har­voin myynnissä.

Ter­ve­tu­loa Alaveteliin.

Myös illat ja vii­kon­lo­put käy.

Rahoi­tus ja (tar­vit­taees­sa) kuje­tus onnis­tuu myös.

Nyt kesä­lo­ma aika­na kan­nat­taa soit­taa ennen.

040–8234100

044–5522158