PONTIAC FIREBIRD TRANSAM

Myyty

Pon­tiac Trans Am “Kitt”

Kori hyväs­sä kun­nos­sa, maa­lat­tu noin 10 vuot­ta sit­ten ja ihan siis­ti vielä.

Tek­niik­ka toi­mii kuin pitää.

Nyt seis­syt koh­ta 5 vuot­ta ja vii­meks kat­sa­tet­tu 2019.

Myy­dään katsastettuna.

Uudet 17″ ren­kaat ja Ame­rican racing vanteet

Mah­dol­lis­ta ostaa myös alku­pe­räi­sil­lä van­tee­il­la ja hin­ta sil­loin 8200€

Ter­ve­tu­loa Alaveteliin.

Rahoi­tus onnis­tuu ja tar­vit­taees­sa kotiinkuljetus.

Soit­taa­mal­la saa par­hai­ten kiinni.

What­sapp video tulossa.