Pontiac grnd prix -66

28100e


Täs­tä hie­no Grand Prix vail­la uusia haasteita.

389cid / Aut TH400

Museo­re­kis­te­ris­sä niin seu­raa­va kat­sas­tus 2026.

Koril­taan hie­no ja ehjä hyväl­lä maalipinnalla.

Tek­niik­ka hyvä ja toi­mii kuin pitää.

Sisus­ta myös ehjä ja siisti.

Jotain uusia osia mukaan, esim kes­ki­kon­so­lin puu­lis­tat ym.

Eli täy­sin toi­mi­va ja hyvä auto kesän tapahtumiin.

Ter­ve­tu­loa Ala­ve­te­liin koeajolle.

Rahoi­tus onnis­tuu ja tar­vit­taees­sa myös kotiinkuljetus.

Tho­mas 044 5522158

Mår­ten 040–8234100