PONTIAC STARCHIEF-59

Myyty


Täs­tä täy­sin alku­pe­räi­nen ja ehjä Pon­tiac Starchief!

Tuo­tu jen­keis­tä 2022 ja myy­jän mukaan ollut samas­sa per­hees­sä uudes­ta asti.

22t mai­lia mit­ta­ris­sa ja kaik­ki näyt­tää niin ehjäl­tä niin voi jopa pitää paikansa.

Kaik­ki mit­ta­rit toimii.

Kun­to erin­omai­nen! Tie­ten­kin maa­li­pin­ta vähän him­meä mut­ta ei ruos­tet­ta ja kul­kee kuin juna, ei kili­see tai rämi­see ja ovet kuin kassakaapin…

Kier­tä­nyt näyt­te­ly­jä myös jen­keis­sä ja monet “best ori­gi­nal” pal­kin­not saanut.

Tek­niik­ka toi­mii kuin pitää, hil­jai­nen ja peh­me­ää kyytiä.

Jos etsit alku­pe­räis­kun­tois­ta 50–60 luvun autoa kan­nat­taa tul­la käy­mään, tämän kun­tois­ta har­voin tarjoilla.

Rahoi­tus onnis­tuu ja vaih­dos­sa käy jenkit.

Ter­ve­tu­loa Ala­ve­te­liin koeajolle.