VOLVO 142

Myyty

Nyt Vol­vo mie­het ja nai­set Huom!! Täs­sä on kaik­kien Vol­vo har­ras­ta­jan mär­kä uni! Täy­sin Läpi­käy­ty 142. Val­mis­tu­nut 2019 Nyt ei ole työ­ai­ka tai rahaa sääs­tet­ty… Eli: Kori täy­sin puret­tu ja maa­lat­tu kaut­tal­taan. Kaik­ki maa­lat­tu, kasat­tu uusil­la osil­la. Etu­pus­ku­ri täl­lä­het­kel­lä irti mut­ta kuu­luu kaup­paan. Alku­pe­räi­nen rat­ti löy­tyy myös. Kaik­ki kumi­tii­vis­teet uusit­tu­ja. Vol­von 30tkm ajet­tu vaih­to­moot­to­ri joka on myös käy­ty läpi var­muu­den vuok­si. K‑Nokka akse­li asen­net­tu. Kaa­sa­ri kuun­nos­tet­tu, uusi 2″ put­kis­to. 30mm Madal­lus sar­ja sis. iska­rit. Koko etuak­se­li puret­tu puhal­let­tu ja maa­lat­tu. Alus­tas­sa joka iki­nen pus­la vaih­det­tu… Uudet ren­kaat + nak­ki­van­teet! Vol­von alku­pe­räi­nen etu­lip­pa. Pen­kit koko­naan ver­hoil­tu uusil­la peh­mus­teel­la. Kaik­ki Jar­rut uusia. Ym. Ym… Tämä auto kan­nat­taa tul­la kat­so­maan ja koea­jaa… Ter­ve­tu­loa Alaveteliin.