PONTIAC GRAND PRIX-66

17600e

390cid th400

Besik­tad 05,2022. näs­ta besikt­ning 2024

Fun­ge­rar bra . bra att köra.

nytt avgas­sys­tem

ska­van­ker i målningen.