Bilför­sälj­ning

Under de senas­te 30 åren har vi impor­te­rat över 250 bilar från USA och Sve­ri­ge. Före för­sälj­nin­gen går vi ige­nom alla bilar grund­ligt samt utför nöd­vän­di­ga repa­ra­tio­ner och förbättringar.